სურსათის უვნებლობა – მოთხოვნები საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მიმართ

სურსათის უვნებლობა – მოთხოვნები საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მიმართ 2019-11-06T08:02:45+00:00

Project Description

რა ნორმები უნდა დავიცვათ იმისათვის, რომ შენი კვების ობიექტი არ დაჯარიმდეს?!- რესტორანი, სასადილო, კაფე-ბარი, საოჯახო სასტუმროს კვების ბლოკი, სწრაფი კვება და სურსათთან დაკავშირებული სხვა მსგავსი მომსახურება

ტრენერი: გიორგი მიქაძე – სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს, სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის უფროსი / მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი სპეციალობით – „ჰიგიენა“

ტრენინგის თემატიკა:

I დღე – სურსათის უვნებლობის პოლიტიკა (3სთ)

 • მისალმება და პროგრამის გაცნობა
 • წინასწარი ტესტირება
 • სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის ზოგადი მიმოხილვა
 • სურსათის უვნებლობაზე მოქმედი ბიოლოგიური, ქიმიური და ფიზიკური საფრთხეები
 • ბიოლოგიურ, ქიმიურ და ფიზიკურ საფრთხეებზე მოქმედი ფაქტორები და მათი პრევენციის გზები
 • კითხვა-პასუხი

II დღე – საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მიმართ დადგენილი მოთხოვნები (3 სთ)

 • საზოგადოებრივი კვების საწარმოების ინფრასტრუქტურის, აღჭურვილობებისა და მოწყობილობებისადმი დადგენილი მოთხოვნები
 • სურსათის მიღების, შენახვის, დამუშავების, მომზადებისა და გაცემის წესები
 • მოქმედი ჰიგიენის წესები: მავნებლების კონტროლი, დასუფთავება და რეცხვა/დეზინფექცია, ნარჩენების გატანა, პერსონალის პირადი ჰიგიენა და ჯანმრთელობის მდგომარეობა, დოკუმენტაცია/ჩანაწერები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
 • საბოლოო ტესტირება
 • სასწავლო კურსის შეჯამება (კითხვა-პასუხი)
 • ხანგრძლივობა: 6 სთ;
 • თარიღები: 26, 29 ნოემბერი;
 • დრო: 14:00-17:00;
 • ადგილმდებარეობა: სასტუმრო Gallery Palace, პავლე ინგოროყვას ქ. 5
 • ღირებულება: 220 ლარი;

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

 • ხანგრძლივობა: 6 სთ;
 • თარიღები: 26, 29 ნოემბერი;
 • დრო: 14:00-17:00;
 • ადგილმდებარეობა: სასტუმრო Gallery Palace, პავლე ინგოროყვას ქ. 5
 • ღირებულება: 220 ლარი;

სპეციალური შეთავაზება – 10%-იანი ფასდაკლება:

 • CRDC-ის კურსდამთავრებულებზე;
 • სტუდენტებზე;
 • ერთი ორგანიზაციიდან 2-ზე მეტი თანამშრომლის დასწრების შემთხვევაში.

 

რეგისტრაცია