F&B მენეჯმენტი

F&B მენეჯმენტი 2020-02-08T19:23:51+00:00

Project Description

ვისთვისაა ეს კურსი?

კვების ობიექტებში დასაქმებული პირებისათვის, F&B განყოფილების მენეჯერების და თანამშრომლებისათვის. ასევე მათთვის, ვისაც სურს ჰქონდეს საკუთარი სარესტორნე ბიზნესი, გამოიმუშავოს და აკონტროლოს შემოსავლები.

კურსის მიზანი:

კურისის მიზანია, მონაწილეებს მისცეს საჭირო ცოდნა და გამოცდილება შექმნან და დამოუკიდებლად, ეფექტიანად მართონ კვების ობიექტები (რესტორნები, ბარები და ა.შ.)

ტრენინგების განაწილება:

I შეხვედრა (3 სთ) – რესტორნის ბიზნესის სპეციფიკა

 • კვების და სასმელების დეპარტამენი (F&B);
 • ობიექტის ტიპები;
 • რესტორნის ბიზნესის ეფექტიანობა და წარმატების მიღწევის საფუძვლები;
 • რესტორნის ინდუსტრიის წარდგენა – კონცეფცია, ადგილმდებარეობა და დიზაინი.
 • მენიუს ტიპები;

II შეხვედრა (3 სთ) – რესტორნის მენიუ – ადამიანური რესურსების მართვა

 • საუზმე;
 • “Room service”;
 • “Mini bar”;
 • რესტორნის ორგანიზაციული მოწყობა და სტრუქტურა;
 • ლიდერობა და მართვა რესტორანში;
 • რესტორნის თანამშრომლების შერჩევა და განვითარება;
 • ფუნქცია-მოვალეობების სწორად გაწერა და გადანაწილება;

III შეხვედრა (3 სთ) – სასმელები

 • ალკოჰოლური სასმელები;
 • სპირტიანი სასმელები;
 • უალკოჰოლო სასმელები;

IV შეხვედრა (3 სთ) ბარი

 • ფასების კალკულაცია;
 • მარაგების კონტროლი;
 • მენიუს შექმნის პრინციპები;
 • P&L მოგება ზარალი;

V შეხვედრა (3 სთ) – სტუმრის მომსახურება

 • მომსახურების სახეები და სერვისის ტიპები;
 • კერძების მიხედვით სასმელის შეთავაზება;
 • სტუმრის დახვედრა, მომსახურება და გაცილება;
 • მომხამრებლის კმაყოფილება;
 • როგორ „შევქმნათ“ რეგულარული სტუმარი;
 • მომხმარებელთან ურთიერთობა;
 • უკმაყოფილო მომხარებლებთან კონფლიქტების მართვა;
 • მომხარებელთან ურთიერთობის სირთულეები და ეთიკის ნორმები.

VI შეხვედრა (3 სთ) – რესტორნის სანიტარული ნორმები

 • სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის  მიმოხილვა
 • სურსათის უვნებლობაზე მოქმედი ბიოლოგიური, ქიმიური და ფიზიკური საფრთხეები
 • ბიოლოგიურ, ქიმიურ და ფიზიკურ საფრთხეებზე მოქმედი ფაქტორები და მათი პრევენციის გზები
 • საზოგადოებრივი კვების საწარმოების ინფრასტრუქტურის, აღჭურვილობებისა და მოწყობილობებისადმი დადგენილი მოთხოვნები
 • სურსათის მიღების, შენახვის, დამუშავების, მომზადებისა და გაცემის წესები
 • მოქმედი ჰიგიენის წესები: მავნებლების კონტროლი, დასუფთავება და რეცხვა/დეზინფექცია, ნარჩენების გატანა, პერსონალის პირადი ჰიგიენა და ჯანმრთელობის მდგომარეობა, დოკუმენტაცია/ჩანაწერები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები

VII შეხვედრა (3 სთ) – რესტორნის მარკეტინგი და გაყიდვები

 • რესტორნის გაყიდვების დაგეგმვა;
 • გაყიდვების და მომგებიანობის გაზრდა;
 • რესტორნის თანამშრომლები გაყიდვების როლში;
 • რესტორნის მარკეტინგი და ბრენდინგი;
 • სოციალური ქსელის როლი გაყიდვებში;

VIII შეხვედრა 3 (სთ) – ივენთების მენეჯმენტი

 • შეხვედრები და ღონისძიებები  – შესავალი ნაწილი;
 • ღონისძიების ტიპები;
 • ივენთ ლისტის განხილვა;
 • შეხვედრა გაყიდვებთან, მომავალი ივენთების განხილვა (Function meeting);
 • ღონისძიების დაგეგმვა;
 • ღონისძიების მომზადება;
 • ღონისძიების შესრულება;

IX შეხვედრა 3 (სთ) – ივენთების მენეჯმენტი

 • ორგანიზატორთან დეტალების გავლა ღონისძიების დაწყებამდე;
 • მენიუს პაკეტები (სასმელი/საკვები)
 • სერვისის ტიპები მენიუს მიხედვით;
 • ტექნიკური დეტალები დაკვეთის გათავალისწინებით;
 • ღონისძიების დახურვა და ორგანიზატორთან უკუკავშირი როგორც წარმატებული გაყიდვების ერთ-ერთი მექანიზმი.

ტრენერები:

 • ილია საგანელიძე – სასტუმრო “Park Hotel”-ის გენერალური მენეჯერი, 15 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება, 6 წლიანი აკადემიური გამოცდილება, იყო Radisson Blu Iveria-ს კვებისა და სასმელების დეპარტამენტის მენეჯერი; “World skill” Sao Paulo 2015 სარესტორნო საქმის ექსპერტი; “World skill” Abu Dhabi 2017 სარესტორნო საქმის ექსპერტი.
 • თამარ იარაჯული
 • თეონა ჩიხლაძე
 • ელენე გიორგაძე – სსიპ სურსათის უვნებლობის სააგენტოს, სურსათის უვნებლობის ექსპერტი. კვების ტექნოლოგიების სპეციალისტი. სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტის კონსულტანტი, ტრენერი
თითოეულ მონაწილეზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი
 • კურსის ხანგრძლივობა: 27 სთ;
 • დასაწყისი – დასასრული: 5 მარტი – 2 აპრილი;
 • შეხვედრების განაწილება: კვირაში 2-ჯერ, (სამშაბათი, ხუთშაბათი– 19:00-22:00 სთ);
 • ადგილმდებარეობა: სასტუმრო Gallery Palace, პ. ინგოროყვას ქ.5;
 • ღირებულება: 950 ლარი;

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

 • კურსის ხანგრძლივობა: 27 სთ;
 • დასაწყისი – დასასრული: 26 თებერვალი – 25 მარტი;
 • შეხვედრების განაწილება: კვირაში 2-ჯერ, (ორშაბათი, ოთხშაბათი– 19:00-22:00 სთ);
 • ადგილმდებარეობა: სასტუმრო Gallery Palace, პ. ინგოროყვას ქ.5;
 • ღირებულება: 950 ლარი;

სპეციალური შეთავაზება – 10%-იანი ფასდაკლება:

 • CRDC-ის კურსდამთავრებულებზე;
 • სტუდენტებზე;
 • ერთი ორგანიზაციიდან 2-ზე მეტი თანამშრომელის დასწრების შემთხვევაში.

 

რეგისტრაცია