ღვინის ტურიზმის მართვა

ღვინის ტურიზმის მართვა 2019-10-14T06:55:23+00:00

Project Description

კურსის დასრულების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ სრულყოფილად შეადგინოთ თქვენს ბიზნესზე მორგებული ღვინის ტურიზმის სტრატეგია, განახორციელოთ სეგმენტირებული კამპანიები თქვენს ინდუსტრიაში, შექმნათ კორპორატიული ღონისძიებების პროდუქტები, განახორციელოთ ინოვაციური, მომგებიანი პროექტები,  გააანალიზოთ მიღებული შედეგები და რაც მთავარია, გამოიმუშაოთ და აკონტროლოთ შემოსავალი.

შეხვედრა 1: (3 სთ) – ვიკა შარია

 • რა არის ღვინის ტურიზმი;
 • ღვინის ქვეყნის სწორი პოზიციონირება;
 • სახელმწიფოს ხელშეწყობა ღვინის ტურიზმის განვითარებაში;
 • მარკეტინგი;
 • ღვინის ტურიზმის პროდუქტების შექმნა;
 • სხვა ქვეყნების მაგალითები;
 • საქართველოს როლი საერთაშორისო ღვინის ტურიზმის ასპარეზზე.

შეხვედრა 2: (3 სთ) – ქეთევან ახობაძე

 • მოკრძალებული რჩევა ღვინის გიდისგან;
 • განსხვავებული მცირე მარნები საქართველოში – სერვისები და პროდუქტები;
 • მცირე მარნების ტურისტული სპეციფიკა საზღვარგარეთ – სერვისები და პროდუქტები;
 • ქართული მარანი, რა აკლია მას იმისათვის რომ მოიძიოს მეტი სტუმარი?
 • გიდის და ვიზიტორის პერსპექტივა.

შეხვედრა  3: (3 სთ) – შოთა ლაგაზიძე

 • ნატურალური ღვინო და მისი როლი ქართულ მეღვინეობაში;
 • ლაგაზი”-ს ისტორია და გამოცდილება მეღვინეობასა და ღვინის ტურიზმში;
 • რა მნიშვნელობა და გავლენა აქვს ტურიზმს აგრო-კულტურულ საქმიანობაში;
 • მარკეტინგი და ბაზრის/მომხმარებლის მოძიება ისეთი პროდუქტისთვის როგორიც არის ქართული ნატურალური ღვინო;
 • კითხვა-პასუხი – დისკუსია

შეხვედრა 4: (3 სთ) – თიკა დუღაშვილი

 • ჰობის პროფესიად ქცევის ამბავი – როგორ შეიქმნა ღვინის ეზო N1;
 • რას წარმოადგენს ტურისტული ობიექტი კონცეპტუალურად?
 • ბრენდინგი – ,,იგრძენი თავი საკუთარ სახლში ‘’ – სლოგანი, ლოგო – საჭიროა თუ არა პიროვნება წარმოაჩენდეს საკუთარ ბიზნესს? – მსჯელობა. პიროვნებასთან ასოცირებული ბიზნესი – უპირატესობა, ნაკლოვანება;
 • ღვინის ეზო N1 – როგორც სერვისებისა და სხვადასხვა ,, ტურისტული ჟანრების ‘’ ერთობლიობა;
 • სწორი კომუნიკაცია აუდიტორიასთან , – მედიის როლი;
 • მოცემულობა – მეღვინეობის ტრადიციის თანამედროვედ გარდაქმნა. (ქვევრიდან- ბოთლში) დამოკიდებულების შეცვლა;
 • ადამიანური რესურსი საოჯახო ბიზნესში , – ფუნქციების განაწილება , სპეციფიკა, სირთულეები – კონკრეტული მაგალითებით;
 • წარმატების ფორმულა – კრეატიული, შემოქედებითი მიდგომა;
 • ბიზნესი რეგიონში;
 • ,,ვიჩქაროთ ნელა’’ – პროცესებზე დაკვირვების მნიშვნელობა, საქმის ადექვატურად აღქმა, რისკები, – კარგი და ცუდი მოლოდინების განსაზღვრა;
 • მასპინძლობის მნიშვნელობა – ზოგადად მასპინძლობა, როგორც ქართული ფენომენი, მასპინძლობა ქართულად – როგორც ურთიერთობის ფორმა, – ,,მეტი ვიდრე ტურიზმი ‘’ – ადამიანურ საწყისებზე შექმნილი საქმე და სერვისი

შეხვედრა 5: (3 სთ) – ელენე ოთარაშვილი

 • ღვინის ტურიზმის ბიზნესის მართვა;
 • რას მოიცავს ღვინის ტურიზმის ინდუსტრია;
 • ახალი ტრენდები ღვინის ტურიზმში;
 • სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;
 • მომხმარებლის სეგმენტაცია;
 • ღვინის ტურიზმის პრემიუმ პროდუქტის შექმნა;
 • მარკეტინგული კომუნიკაციები;
 • მომხმარებელთა კმაყოფილება და საჩივრების მენეჯმენტი;
 • საფრანგეთის მოდელი და საქართველოს პოტენციალი.
თითოეულ მონაწილეზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი
 • კურსის ხანგრძლივობა: 15 სთ;
 • თარიღები: 4, 7,  11, 14 ნოემბერი – დრო: 19:00 – 22:00, 9 ნოემბერი – დრო: 14:00 – 17:00;
 • ღირებულება: 490 ლარი;
 • ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი, თელავის ქ.N5 სასტუმრო Alphabet

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

 • კურსის ხანგრძლივობა: 15 სთ;
 • თარიღები: 4, 7,  11, 14 ნოემბერი – დრო: 19:00 – 22:00, 9 ნოემბერი – დრო: 14:00 – 17:00;
 • ღირებულება: 490 ლარი;
 • ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი, თელავის ქ.N5 სასტუმრო Alphabet

სპეციალური შეთავაზება – 10%-იანი ფასდაკლება:

 • CRDC-ის კურსდამთავრებულებზე;
 • სტუდენტებზე;
 • ერთი ორგანიზაციიდან 2-ზე მეტი თანამშრომლის დასწრების შემთხვევაში.
რეგისტრაცია
ვიკა შარია
ვიკა შარიატრენერი
ელენე ოთარაშვილი
ელენე ოთარაშვილიტრენერი
შოთა ლაგაზიძე
შოთა ლაგაზიძეტრენერი
ქეთევან ახობაძე
ქეთევან ახობაძეტრენერი
თიკა დუღაშვილი
თიკა დუღაშვილიტრენერი