ტურისტული კომპანიის მართვა

ტურისტული კომპანიის მართვა 2020-02-03T08:36:50+00:00

Project Description

ტურისტული კომპანიის მართვის სრული კურსი, 6 მოდული

კურსის დასრულების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ სრულყოფილად შეადგინოთ თქვენს ბიზნესზე მორგებული ტურისტული კომპანიის სტრატეგია, განახორციელოთ სეგმენტირებული კამპანიები თქვენს ინდუსტრიაში, შექმნათ სხვადასხვა ტიპის ტურისტული პროდუქტები და განახორციელოთ ინოვაციური, მომგებიანი პროექტები,  გააანალიზოთ მიღებული შედეგები და რაც მთავარია, გამოიმუშაოთ და აკონტროლოთ შემოსავალი.

მოდული 1 : ტურიზმის ინდუსტრია. „ძირითადი საფუძვლები“ – ნატო კიკნაველიძე 

შეხვედრა 1 (3სთ): საერთაშორისო (გამყვანი) ტურიზმის ძირითადი ელემენტები:

 • სასტუმროების კლასიფიკაცია;
 • განთავსების ტიპები;
 • კვების ტიპები;
 • საექსკურსიო მომსახურება და სადაზღვევო სისტემა;
 • ტურისული კომპანიის და ტუროპერატორის ფუნქციები, მუშაობის სპეციფიკა;
 • რეზერვაციის სისტემებთან გაცნობა.

შეხვედრა 2 (3სთ): საერთაშორისო (გამყვანი) ტურიზმის ძირითადი ელემენტები :

 • საჰაერო ტრანსპორტი;
 • საავიაციო ანბანი;
 • GDS და CRS სისტემების სხვაობა და მათი მუშაობის სპეციფიკა;
 • საქართველოში აპრობირებული დაბალბიუჯეტური და მსოფლიოს წამყვანი ავიოკომპანიები;
 • ავიაბილეთების ტიპები და მათი გამოყენების პირობები.

შეხვედრა 3 (3სთ): შიდა ტურიზმი

 • შემომყვანი ტურიზმის ძირითადი სახეობები;
 • ტურისტული პროდუქტის შექმნა და მასში შემავალი ელემენტები;
 • ტურის ღირებულების დადგენა;
 • შემომყვანი ტურიზმის საგადასახადო კანონმდებლობის თავისებურებანი.

მოდული 2 : ტურიზმის პოლიტიკა – რუსუდან მამაცაშვილი (ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე)

შეხვედრა 4 (3სთ):

 • შესავალი ტურიზმის ინდუსტრიაში;
 • ტურიზმის სტატისტიკა;
 • ტურიზმის სახეობები;
 • საჯარო სექტორის როლი ტურიზმში;
 • საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია;
 • ტურიზმის დაგეგმვისას გასათვალისწინებელი საკითხები;
 • მიზნობრივი ბაზრები.

მოდული 3: მომწოდებლებთან ურთიერთობა სატრანსპორტო კომპანიის მაგალითზე: სატრანსპორტო სერვისი – წუთი და დეტალი – ნატალი გურიელი

შეხვედრა 5 (3სთ):

 • სატრანსპორტო მომსახურების როლი, ტურისტული სერვისის ღირებულებათა ჯაჭვში;
 • როგორ მუშაობს სატრანსპორტო სექტორი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის მნიშვნელობა და შედეგები;
 • სერვისის პროვაიდერებს შორის პარტნიორობის გზები და საერთო მიზნები;
 • ბიზნეს ეთიკის როლი სექტორის გაძლიერებაში;
 • ფორს მაჟორ მენეჯმენტის მნიშვნელობა კომპანიის რეპუტაციის ჩამოყალიბებაში;
 • რა გავლენა აქვს დროის მენეჯმენტს სერვისის მიწოდებისას;
 • გიდის კვალიფიკაციის გავლენა სატრანსპორტო მომსახურებაზე;
 • სატრანსპორტო სექტორის ხარვეზები და განვითარების შესაძლებლობები.

მოდული 4: კვების, სასმელების (F&B) და ივენთების მენეჯმენტი ტურისტული კომპანიისათვის

შეხვედრა 6 (3სთ):

 • კვების ობიექტის ტიპები და სწორი შეთავაზება;
 • მენიუს ტიპები;
 • მომსახურების სპეციპიკა მენიუს ტიპების მიხედვით
 • სასმელების ულიმიტო შეთავაზება საათობრივად;
 • განსხვავებული სასმელების პაკეტები;
 • ლანჩის, სადილი და კანაპე მენიუები;
 • ივენთების მენეჯმენტის ძირითადი ელემენტები.

მოდული 5 : ტურისტული კომპანიების  ურთიერთობა სასტუმროებთან – თამუნა კუბლაშვილი

შეხვედრა 7 (3სთ):

 • სასტუმროს საფასო პოლიტიკა ტურისტული კომპანიებისათვის;
 • ფასწარმოქმნა და ხელშეკრულების გაფორმება;
 • ტურისტული სააგენტო VS სასტუმრო;
 • სასტუროებთან ეფექტური ურთიერთობა;
 • კომუნიკაციის/მოთხოვნის ფორმები;
 • ჯგუფების მიღება/გასტუმრება.

მოდული 7 : საქმიანი MICE ტურიზმი, ზოგადი მენეჯმენტი და გუნდური მუშაობის პრინციპები – მაია ბიბილაური

შეხვედრა 8 (3სთ):

 • MICE პროექტები და ნიუანსები;
 • MICE პროექტების მართვა;
 • MICE პროექტების მოზიდვა ახალი ბაზრებიდან;
 • MICE ტურიზმის პერსპექტივები და გამოწვევები.

შეხვედრა 9 (3სთ):

 • რა არის გუნდი (ზოგადი განმარტება) – ტურ/MICE პროექტმენეჯერი ლიდერია თუ შემსრულებელი?;
 • რა პრინციპებით ჯობია მართვა იმისთვის რომ მაქსიმალურად წარმატებული კომპანია გახდეთ;
 • პროექტების მართვა Scrum Agile მეთოდით;
 • საინტერესო ცოცხალი მაგალითების განხილვა;
 • როგორ ხვდება კლიენტი რამდენად გამოცდილია ტურ/MICE მენეჯერი;
 • ლიდერი ხართ თუ უფროსი?;
 • ვისი ბრალია როდესაც თანამშრომელი სიმართლეს არ ეუბნება ხელმძღვანელს?
თითოეულ მონაწილეზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი
 • კურსის ხანგრძლივობა: 27 სთ;
 • თარიღები: 4, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 25, 27 თებერვალი;
 • დრო: 19:00-22:00 სთ;
 • ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, პოლიკარპე კაკაბაძის 4, სასტუმრო ადამო;
 • კურსის ღირებულება: 790 ლ  (შესაძლებელია ეტაპობრივი ანგარიშსწორება).

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

 • კურსის ხანგრძლივობა: 27 სთ;
 • თარიღები: 4, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 25, 27 თებერვალი;
 • დრო: 19:00-22:00 სთ;
 • ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, პოლიკარპე კაკაბაძის 4, სასტუმრო ადამო;
 • კურსის ღირებულება: 790 ლ  (შესაძლებელია ეტაპობრივი ანგარიშსწორება).

სპეციალური შეთავაზება – 10%-იანი ფასდაკლება:

 • CRDC-ის კურსდამთავრებულებზე;
 • სტუდენტებზე;
 • ერთი ორგანიზაციიდან 2 თანამშრომელზე მეტი დასწრების შემთხვევაში.
რეგისტრაცია
ნატო კიკნაველიძე
ნატო კიკნაველიძეტრენერი
ილია საგანელიძე
ილია საგანელიძეტრენერი
ნატალი გურიელი
ნატალი გურიელიტრენერი
თამუნა კუბლაშვილი
თამუნა კუბლაშვილიტრენერი
მაია ბიბილაური
მაია ბიბილაურიტრენერი