სტრატეგიული მენეჯმენტი და გაყიდვები – ქუთაისი

სტრატეგიული მენეჯმენტი და გაყიდვები – ქუთაისი 2019-05-10T09:55:30+00:00

Project Description

ვისთვისაა ეს კურსი?

 • კურსი განკუთვნილია დამწყები, საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისთვის, ვინც ჩართულია ორგანიზაციის საქმიანობის დაგეგმვის პროცესში ან/და მისი კომპეტენციაა ორგანიზაციის ეფექტიანობის ამაღლება;
 • გაყიდვების და მარკეტინგის მენეჯერებისათვის, რომელთა უშუალო კომპეტენციაა ბიზნეს პარტნიორებთან, ორგანიზაციებთან კომუნიკაცია, მოლაპარაკების და ეფექტური გაყიდვების წარმოება;
 • ბიზნესის მფლობელებისათვის, ვისაც სურს განახორციელოს ინოვაციური, მომგებიანი პროექტები,  გააანალიზოს მიღებული შედეგები და რაც მთავარია, გამოიმუშაო და აკონტროლო შემოსავალი

დღე I – 5 სთ

 • სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი;
 • მიზნის დასახვა და მისი მიღწევა;
 • ორგანიზაციის რესურსების ეფექტიანი გამოყენების პრინციპები;
 • სისტემური მართვა;
 • კონკურენტული სტრატეგიები;
 • განვითარების ტექნოლოგია.

დღე II – 5 სთ

 • გაყიდვების ტექნიკები;
 • გაყიდვების ეტაპები;
 • გაყიდვების სპეციალისტების მართვა;
 • მომხმარებელთა მოთხოვნილებების დადგენა;
 • პროდუქტის პრეზენტაცია;
 • კლიენტების წინააღდეგობებთან მუშაობა;
 • გაყიდვების პროცესის დასრულება და შემდგომი მომსახურება;
 • პრაქტიკა – Speed Dating, როლური თამაშები.
თითოეულ მონაწილეზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი
 • კურსის ხანგრძლივობა: 10 სთ;
 • თარიღები: 25 – 26 მაისი;
 • დრო:  10:00-15:00 სთ;
 • ადგილმდებარეობა: ქ.ქუთაისი;
 • ღირებულება: 130 ლ;

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

 • კურსის ხანგრძლივობა: 10 სთ;
 • თარიღები: 25 – 26 მაისი;
 • დრო:  10:00-15:00 სთ;
 • ადგილმდებარეობა: ქ.ქუთაისი;
 • ღირებულება: 130 ლ;

სპეციალური შეთავაზება – 10%-იანი ფასდაკლება:

 • CRDC-ის კურსდამთავრებულებზე;
 • სტუდენტებზე;
 • ოჯახის წევრებზე;
 • ერთი ორგანიზაციიდან 2 თანამშრომელზე მეტი დასწრების შემთხვევაში.
რეგისტრაცია
პეტრე ადამაძე
პეტრე ადამაძეტრენერი
რეგისტრაცია