სამედიცინო ტურიზმი

სამედიცინო ტურიზმი 2020-02-08T19:21:33+00:00

Project Description

ვისთვისაა ეს კურსი?

კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს გაერკვეს თანამედროვე სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრიის არსში და იპოვოს საკუთარი ადგილი გლობალურ და შიდა ბაზარზე.

კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები

კურსის მიზანია მონაწილეებმა შეძლონ სამედიცინო ტურიზმის სფეროში მათი ბრენდის ჩამოყალიბება, საკუთარი ნიშის პოვნა და ბიზნეს საქმიანობისათვის სწორი სტრატეგიის შემუშავება.

პროგრამის თემატიკა:

I შეხვედრა – თანამედროვე სამედიცინო ტურიზმი (3სთ)

 • წარმოშობა
 • დეფინიცია
 • ფორმები და სახეები
 • ტელემედიცინა
 • საგანმანათლებლო სამედიცინო ტურიზმი
 • ინდუსტრიის განვითარების დინამიკა ბოლო 2 ათწლეული განმავლობაში

რატომ მოგზაურობენ პაციენტები საზღვარგარეთ სამკურნალოდ?

 • 5 ფაქტორი
 • მათი დისბალანსი და მნიშვნელობა
 • გლობალიზაცია და მედიცინა
 • 21-ე საუკუნის ადამიანი და ჯანმრთელობა

რა აყალიბებს სამედიცინო ტურიზმის ბრენდს და მოთხოვნას ამა თუ იმ მიმართულებაზე, ქვეყანაზე?

 • ფაქტორთა 5 ჯგუფი – ზოგადი გააზრება

II შეხვედრა – სამედიცინო ტურიზმის ბრენდის ფორმირებისათვის აუცილებელი ფაქტორები (3სთ)

  • პირველი ჯგუფი – სახელმწიფო დონე
  • მეორე ჯგუფი -კერძო ბიზნესის დონე
  • მესამე ჯგუფი – სამიზნე ბაზრის განსაზღვრა
  • მეოთხე ჯგუფი – წყაროების მოძიება
  • მეხუთე ჯგუფი – კონკურენციის შესწავლა

საერთაშორისო პაციენტთა წყაროები

 • სამედიცინო ტურიზმი vs. ტურიზმის მედიცინა

ფასილიტაციის ბიზნესი/ბაერები

 • დეფინიცია
 • ბიზნეს მოდელი
 • სამედიცინო ტურისტების ტიპები და სტატისტიკა
 • 3 ქეისის ისტორია
 • საერთაშორისო კოოპერაციის ტიპები
 • როგორ მოვხიბლოთ ფასილიტატორები?

III შეხვედრა – პრაქტიკული სემინარი (3სთ)

 • საკუთარი ბრენდის შექმნა
 • მცირე პრეზენტაციის მომზადება თემაზე „რატომ ჩვენ“ – მინიმუმ 3-4 USP მოშველიებით
 • რეკომენდაციები

ტრენერი: პაატა რატიანი  – საქართველოს სამედიცინო ტურიზმის საბჭოს პრეზიდენტი

 • საქართველოში პირველი სამედიცინო ტურიზმის კომპანია „მედტურჯორჯია“- და „რატიანი კონსალტინგი“-ს დამფუძნებელი,
 • სამედიცინო ტურიზმის საერთაშორისო ექსპერტ-კონსულტანტი
 • საერთაშორისო პროექტების ავტორი სამედიცინო ტურიზმის სფეროში: გერმანია (2009-2012), რუსეთი (2016-2017), საბერძნეთი (2018).
თითოეულ მონაწილეზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი
 • კურსის ხანგრძლივობა: 9 სთ;
 • თარიღები:
  • 28 თებერვალი 19:00-22:00 სთ;
  • 29 თებერვალი 11:00-14:00 სთ;
  • 2 მარტი 19:00-22:00 სთ;
 • ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, პავლე ინგოროყვას ქ. N5, სასტუმრო Gallery Palace;
 • ღირებულება: 500 ლ;

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

 • კურსის ხანგრძლივობა: 9 სთ;
 • თარიღები:
  • 28 თებერვალი 19:00-22:00 სთ;
  • 29 თებერვალი 11:00-14:00 სთ;
  • 2 მარტი 19:00-22:00 სთ;
 • ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, პავლე ინგოროყვას ქ. N5, სასტუმრო Gallery Palace;
 • ღირებულება: 500 ლ;

სპეციალური შეთავაზება – 10%-იანი ფასდაკლება:

 • CRDC-ის კურსდამთავრებულებზე;
 • საქართველოს სამედიცინო ტურიზმის საბჭოს წევრებზე;
 • სტუდენტებზე;
 • ერთი ორგანიზაციიდან 2-ზე მეტი თანამშრომლის დასწრების შემთხვევაში.

 

რეგისტრაცია