მარკეტინგის და PR მენეჯმენტი ტურიზმის და მასპინძლობის ინდუსტრიაში

მარკეტინგის და PR მენეჯმენტი ტურიზმის და მასპინძლობის ინდუსტრიაში 2019-09-10T13:51:42+00:00

Project Description

ვისთვისაა ეს კურსი?

კურსი განკუთვნილია ტურიზმის და მასპინძლობის ინდუსტრიაში დასაქმებული ადამიანებისთვის, გაყიდვების, მარკეტერები მათ შორის  Guest Relation მენეჯერებისათვის. 

სამიზნე აუდიტორია:

 • ტურიზმის და მასპინძლობის სფეროში საქმიანობის მსურველები
 • PR და მარკეტინგის მოქმედი მენეჯერები
 • გაყიდვების მენეჯერები
 • ბრენდ მენეჯერები
 • მომიჯნავე დარგების სპეციალისტები

 

ტრენინგების თემატიკა:

 • მარკეტინგის არსი და მნიშვნელობა
 • ბიზნესის მისიის, ხედვის და მიზნების ჩამოყალიბება
 • მარკეტინგული გარემოს გავლენა კომპანიაზე
 • სეგმენტაცია და მიზნობრივი ბაზრის განსაზღვრა
 • მომხმარებელთა ქცევის შესწავლა
 • ფასწარმოქმნა
 • მარკეტინგული სტიმულირების საშუალებები და მათი გავლენა ბიზნესის განვითარებაზე
 • რეკლამა
 • გაყიდვების სტიმულირება
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 • მარკეტინგული კვლევის ტექნიკები
 • ბრენდინგი
 • სოციალური მარკეტინგი და მისი გავლენა კომპანიის იმიჯზე
 • მომხმარებლის მოზიდვის ტექნიკები
 • გაყიდვების მართვა
 • ინტერნეტ მარკეტინგი და მისი გავლენა გაყიდვების ზრდაზე
 • ციფრული მარკეტინგი
 • ბენჩმარკეტინგი და კონკურენტების ანალიზი
 • მარკეტინგული გეგმის შემუშავება და მართვა

კურსი მოიცავს კონკრეტული ქეისების, პრობლემების განხილვას, რომლებიც გვხდება ტურიზმის და მასპინძლობის ინდუსტრიაში.

სწავლების მეთოდები :

 • ვერბალური, ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • დისკუსია/დებატები;
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ახსნა–განმარტებითი მეთოდი;
 • ინტერაქციული ლექციები.

 

თითოეულ მონაწილეზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი!

 • კურსის ხანგრძლივობა: 15 სთ;
 • თარიღები: 9 ოქტომბერი – 23 ოქტომბერი;
 • დღეები: ოთხშაბათი – 19:00-22:00, შაბათი – 14:00 – 17:00;
 • ადგილმდებარეობა: თელავის ქ. N5, სასტუმრო Alphabet; 
 • ღირებულება: 640 ლარი; (შესაძლებელია ეტაპობრივი ანგარიშსწორება)

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია!

 • კურსის ხანგრძლივობა: 15 სთ;
 • თარიღები: 9 ოქტომბერი – 23 ოქტომბერი;
 • დღეები: ოთხშაბათი – 19:00-22:00, შაბათი – 14:00 – 17:00;
 • ადგილმდებარეობა: თელავის ქ. N5, სასტუმრო Alphabet; 
 • ღირებულება: 640 ლარი; (შესაძლებელია ეტაპობრივი ანგარიშსწორება)

სპეციალური შეთავაზება – 10%-იანი ფასდაკლება:

 • CRDC-ის კურსდამთავრებულებზე;
 • სტუდენტებზე;
 • ერთი ორგანიზაციიდან 2-ზე მეტი თანამშრომლის დასწრების შემთხვევაში.

 

რეგისტრაცია
კატია აბსანძე
კატია აბსანძეტრენერი
რეგისტრაცია