საქმიანი MICE ტურიზმის მართვა

საქმიანი MICE ტურიზმის მართვა 2020-01-03T10:11:08+00:00

Project Description

ქართული MICE ინდუსტრიის წარმატება – ქართულ სტუმარმასპინძლობის და ევროპული სტანდარტების დანერგვაშია!

ვისთვისაა ეს კურსი?

 • კურსი განკუთვნილია ტურიზმის ინდუსტრიის დამწყები, საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისთვის;
 • სასტუმროს და რესტორნის მმართველებისა და მფლობელებისათვის;
 • გაყიდვების და მარკეტინგის მენეჯერებისათვის – ძალიან ბევრი საინტერესო პროდუქტის შექმნა შეიძლება ამ ინდუსტრიის მომხმარებლისთვის;
 • მცირე მეწარმეებისთვის, რომლებსაც სურთ ფართო აუდიტორიაზე პროდუქტის გატანა (სუვენირები, ღვინო, საკვები, საუკეთესო მაგალითი: „ბადაგი“ და „ქართული კალათა“);
 • hospitality ინდუსტრიის, გიდებისთვის და ტურიზმის სექტორის ნებისმიერი წარმომადგენლებისთვის.

მოსალოდნელი შედეგები

კურსის დასრულების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ სრულყოფილად შეადგინოთ თქვენს ბიზნესზე მორგებული კორპორატიული (MICE) ტურიზმის სტრატეგია, განახორციელოთ სეგმენტირებული კამპანიები თქვენს ინდუსტრიაში, შექმნათ კორპორატიული ღონისძიებების პროდუქტები და განახორციელოთ ინოვაციური, მომგებიანი პროექტები,  გააანალიზოთ მიღებული შედეგები და რაც მთავარია, გამოიმუშაოთ და აკონტროლოთ შემოსავალი.

ტრენინგების განაწილება:

I შეხვედრა: MICE ინდუსტრიის საფუძვლები

 • რა არის MICE ტურიზმი (მოკლე შესავალი);
 • რით განსხვავდება MICE ტურიზმი სხვა ტურიზმის სახეობებისგან;
 • რაც მოიცავს MICE ტურიზმი, მისი მახასიათებლები;
 • როგორ და სად იყიდება MICE პროდუქტები;
 • როგორია საქმიანი ტურიზმის მომხმარებელი, რა მოლოდინები აქვს მას;
 • რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქვეყანა, სადაც ვითარდება საქმიანი ტურიზმი;
 • MICE ტურიზმის მიზნები და ამოცანები;
 • თემის შემაჯამებელი დისკუსია.

II შეხვედრა: MICE საქმიანობის სტრუქტურა

 • რა არის MICE პროექტის ყველა შემადგენელი რგოლი: მაგ. კლიენტისგან მოთხოვნის მიღება, პრეზენტაციის და ხარჯთაღრიცხვის დამუშავება, გაგზავნა და ა. შ.
 • კლიენტთან სწორი კომუნიკაციის დამყარება;
 • როგორ იყიდება MICE პროდუქტი;
 • გაყიდვების მექანიზმების ახსნა-განმარტება;
 • თემის შემაჯამებელი დისკუსია.

III შეხვედრა: MICE პროექტი და მისი ეტაპები

 • რა არის მნიშვნელოვანი პროექტის 3 ეტაპზე: მოსამზადებელზე, პროექტის დროს და პროექტის შემდგომ;
 • რა არის დაუშვებელი საქმიან ტურიზმში;
 • რა არის დაუშვებელი კლიენტთან ურთიერთობისას;
 • კორპორატიული კლიენტების თანამედროვე ტენდენციები, მოთხოვნები და მოლოდინები პროექტების მომზადების, დამტკიცების და განხორციელების დროს;
 • მომწოდებლების „ბრძოლა გადარჩენისთვის“ თანამედროვე ბაზარზე და არსებულ რეალობაში;
 • კლიენტთან მუშაობის საერთაშორისო სტანდარტები;
 • თემის შემაჯამებელი დისკუსია.

IV შეხვედრა: MICE ინდუსტრიის ძირითადი მონაწილეები

 • მონაწილეები დამკვეთების მხრიდან (ვინ არიან ამ ინდუსტრიის აქტიური მომხმარებლები, რატომ სჭირდებათ მათ MICE ტურიზმი, რა სარგებელს ხედავენ ისინი);
 • მონაწილეები მომწოდებლების მხრიდან;
 • Hospitality ინდუსტრიის რა ბიზნეს სეგმენტებია ჩართული MICE ტურიზმში პირდაპირ და ირიბად;
 • რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ისინი;
 • ვინ არიან მონაწილეები შუამავლების სახით. რას ნიშნავს მათი აბრევიატურები (მაგალითად, DMC – Destination Management Company; PCO – Professional Conference Organizer, MP – Meeting Planner და ასე შემდეგ);
 • რა უნდა შეეძლოს ადგილობრივ DMC-ს;
 • როგორ შევინარჩუნოთ დამკვეთი;
 • თემის შემაჯამებელი დისკუსია.

V შეხვედრა: MICE ინდუსტრიის პროდუქტები

 • ძირითადი პროდუქტების ჩამონათვალი, მათი ერთმანეთთან თანაარსებობა/კვეთა;
 • სასტუმროები და მათთან ურთიერთობა;
 • რესტორნები და მათთან ურთიერთობა;
 • სხვა Hospitality ინდუსტრიის ობიექტები და მათთან ურთიერთობა;
 • ადამიანური რესურსების განვითარება MICE კომპანიის ფარგლებში;
 • რა უნარ-ჩვევები უნდა ქონდეს წარმატებულ MICE სპეციალისტს და მენეჯერს;
 • დაქირავებული პერსონალი (outsource). ვინ არიან ესენი, რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ისინი;
 • თემის შემაჯამებელი დისკუსია;
 • შემაჯამებელი ინტერაქტივი მონაწილეებთან ერთად.
თითოეულ მონაწილეზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი
 • კურსის ხანგრძლივობა: 15 სთ;
 • თარიღები: 22 იანვარი – 31 იანვარი;
 • დღეები: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი;
 • დრო: 19:00-22:00 სთ;
 • ღირებულება: 690 ლ; (შესაძლებელია ეტაპობრივი ანგარიშსწორება)

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

 • კურსის ხანგრძლივობა: 15 სთ;
 • თარიღები: 22 იანვარი – 31 იანვარი;
 • დღეები: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი;
 • ღირებულება: 690 ლ; (შესაძლებელია ეტაპობრივი ანგარიშსწორება)

სპეციალური შეთავაზება – 10%-იანი ფასდაკლება:

 • CRDC-ის კურსდამთავრებულებზე;
 • სტუდენტებზე;
 • ერთი ორგანიზაციიდან 2-ზე მეტი თანამშრომლის დასწრების შემთხვევაში.
რეგისტრაცია
ვიკა შარია
ვიკა შარიატრენერი
რეგისტრაცია