აპარტამენტების და გესთჰაუსების მართვა

აპარტამენტების და გესთჰაუსების მართვა 2019-11-18T07:29:40+00:00

Project Description

ვისთვისაა ეს კურსი?

პროგრამა განკუთვლია აპარტამენტების, მცირე ზომის სასტუმროების და გესთჰაუსების მფლობელების, მენეჯერების და თანამშრომლებისათვის. კურსი პასუხობს ზევით აღნიშნული განთავსების ობიექტების სპეციფიკას – ოპერირებისა და გაყიდვებისათვის საჭირო ტექნიკების გაცნობასა და შემუშავებას, რომელსაც პრაქტიკაში მოაქვს შედეგები.

ჩვენთან ერთად თქვენ შეძლებთ თქვენი სპეციფიკის განთავსების ობიექტების გაყიდვების გაზრდას.

პროგრამის თემატიკა:

I დღე (3 სთ) – აპარტამენტების და გესთჰაუსების ბიზნესის დაგეგმვა

 • ბაზარზე შესვლა/პოზიციონირება/დამკვიდრება
 • შერჩევითი პოლიტიკა – საიდან გინდა რომ მიიღო სტუმრები? – შესაბამისი პოლიტიკის გატარება
 • რატომ ირჩევენ აპარტამენტებს – შედარება სხვა განთავსების ობიექტებთან
 • ვინ არის აპარტამენტის და საოჯახო სასტუმროს კლიენტი – კლიენტის პორტრეტი
 • კრიტერიუმების განსაზღვრა და ანალიზი
 • კონკურენცია და კონკურენტები

II დღე (3 სთ) – გაყიდვები

 • ფასების პოლიტიკა
 • გაყიდვების ონლაინ პლატფორმები (Booking, expedia, tripadvisor, google, facebook, Instagram, Airbnb…, ქართული პლატფორმები) – მათზე სწორი მუშაობის პოლიტიკა
 • სტუმრებთან კომუნიკაცია
 • მაღალი/დაბალი სეზონები
 • კლიენტების შერჩევა
 • კონტრაგენტები – კლიენტების სეგმენტაცია (ჯგუფები, ტურისტულები, აგენტები, პირდაპირი ჯავშნები) – ვისთან როგორ უნდა ვიმუშაოთ?
 • რა გავაკეთოთ მაშინ, როდესაც გაყიდვები მცირდება?

III დღე (3 სთ)  – პრაქტიკა გაყიდვების ონლაინ პლატფორმებზე

 • რეგისტრაციის დეტალები
 • ინფორმაციის სწორი მითითება, განთავსება და განახლება
 • მუშაობა უშუალოდ პლატფორმის სისტემაში
 • შეფასებები (ე.წ. review)

IV დღე (3 სთ) – სტუმრის მიღება/განთავსება

 • სტუმრის მიღება/განთავსების პროცედურები
 • სერვისის მიწოდება
 • პერსონალის დაგეგმვა და მართვა
 • რას ვთავაზობთ სტუმარს?
 • სტუმრის უსაფრთხოების დაცვა

V დღე (2 სთ) – პრაქტიკა აპარტამენტში

 • სტუმრის მიღება/განთავსება
 • კომუნიკაცია სტუმართან

სპიკერი: მარინა ხაჩატურიანი – “Dat Exx Apartments”-ის დამფუძნებელი და გენერალური მენეჯერი. 20  წლიანი პრაქტიკული გამოცდილებით სასტუმრო ბიზნესში და 4 წელზე მეტი აპარტამენტების მართვაში

თითოეულ მონაწილეზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი
 • კურსის ხანგრძლივობა: 14 სთ
 • თარიღები: 10, 12, 17, 18 დეკემბერი – (19:00-22:00)
  • 19 დეკემბერი – პრაქტიკული ვიზიტი აპარტამენტში (დრო შეთანხმდება ჯგუფთან)
 • ადგილმდებარეობა: სასტუმრო Alphabet, ქ. თბილისი, თელავის ქ. 5
 • ღირებულება: 300 ლარი;

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

 • კურსის ხანგრძლივობა: 14 სთ
 • თარიღები: 10, 12, 17, 18 დეკემბერი – (19:00-22:00)
  • 19 დეკემბერი – პრაქტიკული ვიზიტი აპარტამენტში (დრო შეთანხმდება ჯგუფთან)
 • ადგილმდებარეობა: სასტუმრო Alphabet, ქ. თბილისი, თელავის ქ. 5
 • ღირებულება: 300 ლარი

სპეციალური შეთავაზება – 10%-იანი ფასდაკლება:

 • CRDC-ის კურსდამთავრებულებზე;
 • სტუდენტებზე;
 • ერთი ორგანიზაციიდან 2-ზე მეტი თანამშრომლის დასწრების შემთხვევაში.

 

რეგისტრაცია