მიმდინარე პროექტები

სასტუმროების ხელშეწყობის პროგრამა 2020

2020-08-23T13:33:36+00:00

სასტუმროების ხელშეწყობის პროგრამა 2020

სასტუმროების ხელშეწყობის პროგრამა 2020 2020-08-23T13:33:36+00:00

ჯანსაღი ცხოვრება და მიზნები

2018-09-21T11:41:11+00:00

CRDC პროექტის ფარგლებში შეგახვედრებთ სპორტის, კულტურის, ეკონომიკის, ბიზნესის, მეცნიერების სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალებს

ჯანსაღი ცხოვრება და მიზნები 2018-09-21T11:41:11+00:00