შოთა ლაგაზიძე

შოთა ლაგაზიძე 2019-04-23T10:05:09+00:00

თანადამფუძნებელი: შპს ლაგაზი(Lagazi),  შპს ჯორჯიან ტურიზმ კომპანი (Georgian Tourism Company), ააიპ აგრო-ტურისტული მეურნეობების გაერთიანება(Agri -Tourism Farms Association)

სპეციალობა ტურიზმის მენეჯმენტი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის ფაკულტეტი

პროფესიები: ლუდის ტექნოლოგი, გიდი, მეღვინე ბიო-მეურნე 

ღვინის ტურიზმი