რუსუდან კვაჭანტირაძე

რუსუდან კვაჭანტირაძე 2019-06-02T20:24:44+00:00

სერტიფიცირებული ქოუჩი

ბიზნეს ტრენერი

ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარების სპეციალისტი.

ქოუჩინგი მენეჯერებისთვის

ქოუჩინგი მშობლებისთვის