პეტრე ადამაძე

პეტრე ადამაძე 2020-01-22T19:03:36+00:00

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორანტი – მენეჯმენტის და ადმინისტრირების კათედრა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

სამაგისტრო პროგრამა: გარდამავალი ქვეყნების ეკონომიკა, გისენის უნივერსიტეტი, გერმანია;

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2018 – დღემდე: სამოქალაქო კვლევების და განვითარების ცენტრის გენერალური დირექტორი;

2018 – 2019: რეგიონულ მაუწყებელთა ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი;

2018 – 2019: კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრი;

2017 – მედიაჰოლდინგ კომერსანტის აღმასრულებელი დირექტორი;

2016 – 2017: ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია “INSTCONS”-ის პროექტების ხელმძღვანელი;

2014 – 2016: ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია “INSTCONS”-ის ბიზნესის განვითარების მენეჯერი.