ნატო მღებრიშვილი

ნატო მღებრიშვილი 2019-03-10T16:54:25+00:00

ამჟამად არის „პალიტრა მედიის“  ქოლ-ცენტრის ხელმძღვანელი და კვლევების მენეჯერი.

სოციოლოგი, დამოუკიდებელი მკვლევარი

აქვს 21-წლიანი  პრაქტიკული გამოცდილება კვლევისა და  მენეჯერული მიმართულებით

განხორციელებული აქვს არაერთი წარმატებული პროექტი.