მარინა კუჭუხიძე

მარინა კუჭუხიძე 2018-11-12T08:27:15+00:00

საკონსულტაციო კომპანიის „The STREAM” დირექტორი;

თხუთმეტწლიანი გამოცდილება ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში, მათ შორის დიდ ორგანიზაციებში, როგორიცაა იუსტიციის სახლი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და კორ სტანდარტ ბანკი;

ექსპერტიზა ადამიანური რესურსების პოლიტიკების და სტრატეგიების დანერგვაში, მენეჯმენტში, სამუშაო ძალის დაგეგმვაში, კარიერის დაგეგმვასა და განვითარებაში, ანაზღაურების მართვაში და სამუშაოს შესრულების შეფასებაში;

ტექნიკური დახმარების გამოცდილება კომერციული, არასამთავრობო და სამთავრობო სტრუქტურებისთვის;

დამატებითი კომპეტენციები პროექტების მართვაში, ქოუჩინგში, ტრენინგში, მონაცემების ანალიზსა და კვლევებში;

სხვადასხვა უნივერსიტეტში სწავლების 16 წლიანი გამოცდილება.