ელენე ოთარაშვილი

ელენე ოთარაშვილი 2019-04-23T09:32:42+00:00

„ქართული ღვინის ჰოლდინგის“ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე

„საქართველოს ბიზნეს ტურიზმის ასოციაციის“ დამფუძნებელი, დირექტორთა საბჭოს წევრი

„საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის“ ღვინის ტურიზმის კომიტეტის უფროსი

ტურიზმის ინდუსტრიაში ხარისხის მართვის სერთიფიცირებული ქოუჩი (DSFT, გერმანია)

ISO 9001 ხარისხის მართვის სისტემების შიდა აუდიტი (LRQA UK)

გამოცდილება

ღვინის ტურიზმის და MICE ტურიზმის ბიზნესის მართვა

მარკეტინგული კომუნიკაციების მენეჯმენტი

ინვესტიციის მართვა და პროექტების მენეჯმენტი

2011 – 2018 „შატო მუხრანის“ ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი

2010 – IREX Georgia (USAID), G-MEDIA პროგრამის ხელმძღვანელი

2006 – 2010 Business Intelligence Technologies – მარკეტინგის და გაყიდვების ხელმძღვანელი

2005 – 2006 McCann-Erickson Georgia, პროექტების მენეჯერი

2001 – 2004 საქართველოს სოციალური უზრუნველყოფის სახელმწიფო ფონდი, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

1998 – 1999 პირველი არხი, სატელევიზიო გადაცემა „ინტერმეცო“-ს ავტორი და წამყვანი.

განათლება

სახელმწიფო მართვის მაგისტრი (MPA), GIPA

ღვინის ტურიზმის მენეჯმენტი, DC Vin (საფრანგეთი)

მუსიკათმცოდნე, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია.

ღვინის ტურიზმი