დავით ჭავჭანიძე

დავით ჭავჭანიძე 2018-09-23T20:42:42+00:00

თბილისი მერიოტი

17 წლიანი პრაქტიკული სასტუმრო საქმის გამოცდილება;

10 წლიანი აკადემიური გამოცდილება ( ტრეინინგ ცენტრები / პროფესიული სასწავლებელი )