მთავარი 2018-09-20T16:55:06+00:00

წარმატება მხოლოდ სიყვარულით იზომება

"თუ ჩემს ასაკში თქვენზე კარგს არავინ იტყვის, მნიშვნელობა არ აქვს, რა თანხა გექნებათ საბანკო ანგარიშზე, იცოდეთ, რომ თქვენი ცხოვრება კატასტროფაა“

წარმატებული ადამიანები არ ნებდებიან!

„წარმატება სხვა არაფერია თუ არა, წარუმატებლობიდან წარუმატებლობაზე გადასვლა, ენთუზიაზმის დაკარგვის გარეშე.”